Sinds 2006 worden in Bergen op Zoom Kundalini Yoga lessen gegeven. Eerst voor volwassenen en sinds later ook voor jonge tieners. Door het enthousiasme van de groep van studenten ontstond in 2008 het idee voor het vestigen van de School voor Kundalini Yoga.

De stichting van de school wordt gevoed door hedendaagse ontwikkelingen. De tijd waarin we leven zorgt ervoor dat we steeds meer keuzes moeten maken. Nog niet zo lang geleden werden we bij het maken van die keuzes geholpen en zelfs aangestuurd door onze cultuur, religie en door te doen 'zoals het hoorde'. Die tijd is voorbij en komt niet meer terug.

Dat geeft een grote verantwoordelijkheid omdat we de gevolgen van het maken van onze keuzes niet meer af kunnen wentelen op anderen. We moeten weer trouw durven worden aan onze eigen innerlijke wijsheid. Tegelijkertijd geeft dit ons de mogelijkheid om een enorme stap voorwaarts te maken omdat we niet meer door anderen beperkt worden in onze mogelijkheden. De keerzijde hiervan is dat we ons er stap voor stap - pijnlijk - bewust van worden dat onze eigen denkbeelden onze beperkende factor zijn.

Deze denkbeelden of persoonlijke illusies, daar kunnen we niet om heen. Werken als: Leven in het NU, The Secret en De Celestijnse Belofte maken ons bewust van dit mechanisme en geven ons wel de handvaten, maar niet de werktuigen om verder te komen. Om met de woorden van Albert Einstein te spreken: "Problemen kunnen niet opgelost worden op het niveau van bewustzijn dat ze gecreëerd heeft".

De de regelmatige beoefening van Kundalini Yoga verruimt je bewustzijn en hierdoor breek je door je illusie. De studenten van de School voor Kundalini Yoga maken dit keer op keer mee en vertellen je graag meer hierover. Neem voor meer informatie contact op met Rama.